Komunikace s úřady a zdravotními pojišťovnami

 

Komunikujeme s krajskými úřady, krajskými hygienickými stanicemi, SÚKL, ministerstvem zdravotnictví a dalšími úřady. U nich za vás vyřídíme například:

 

Oznámení změn, ke kterým je dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zapotřebí rozhodnutí správního úřadu, jakými jsou změna v osobě odpovědného zástupce, změna místa poskytování zdravotních služeb, rozšíření oborů zdravotní péče, změna formy či druhu poskytované zdravotní péče a další.

Administrace ukončení poskytování zdravotních služeb bez právního nástupce i ukončení poskytování zdravotních služeb s pokračovatelem v lékařské praxi.

Organizace vyhledání pokračovatele v poskytování zdravotních služeb prostřednictvím sítě našich partnerů, a to jak již formou pokračovatele – fyzické osoby či osoby právnické.

Komunikace se zdravotními pojišťovnami v průběhu smluvního vztahu a právní posouzení návrhu možných změn. Aplikace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Změny a aktualizace provozních řádů včetně jejich posouzení a podání žádosti o schválení provozního řádu či jeho změny příslušné hygienické stanici.

A vyřídíme za vás i další trable s úřady, jediné, co pro to musíte udělat, je kontaktovat nás….

 

Foto: Pixabay