Další služby

Potřebuje naši pomoc s dalšími záležitostmi?

Mezi naše další služby patří například vytvoření kompletní dokumentace GDPR podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Na základě konkrétních poznatků připravíme dokumentaci GDPR odpovídající podmínkám vaší lékařské praxe a způsobu oběhu osobních údajů uvnitř ordinace/společnosti i navenek.

Zpracujeme tzv. záznam o činnostech zpracování, interní směrnici ochrany osobních údajů, informaci o zpracování pro zaměstnance i pacienty, vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů,  dodatky pracovních smluv a další dokumentaci.

Máte-li zájem zaměstnat lékaře ze zahraničí, na kterého se vztahuje povinnost povolení k pobytu na území ČR, vyřídíme administrativní náležitosti žádosti.

 

Foto: Pixabay